Kanggo kadang wargi urang Sidamulya/Tegaljugul dimana bae ayana simkuring salaku admin Tegaljugul Community seja ngucapkeun wilujeng taun baru 2013. Pamugi dina taun ieu urang sadaya kenging panangtayungan ti Allah SWT, seueur rezekina, ditebihkeun tina balai, sareng langkung sukses. Aamiin yaa rabbal alaamiin…