Kanggo wargi-wargi urang Tegaljugul dimana bae ayana, simkuring neda sihapunten lahir sinareng bathin boh bilih aya cariosan anu kirang merenah, seratan anu matak tugenah sarta aya tingkah laku anu matak jaheut kana manah. Oge teu hilap ngucapkeun “Wilujeng Ngalaksanankeun ibadah puasa” pamugi urang tiasa meningkatkan ibadah, sareng ibadah shaum urang ditampi ku Allah SWT.

Kanggo pangemut-ngemut ka sadayana, geuningan sesepuh urang anu parantos menjabat sebagai Kepala Desa Tegaljugul /Sidamulya parantos ngantunkeun urang, diantawisna :

1. Bp. Kuwu Maskar  (alm) : ramana Bapa Oom anu linggih di Yogyakarta

2. Bp. Upen Suparno (alm) :

3. Bp. Raki Jaiman (alm) : (Sabtu, 7 Juli 2012)

Oge para sesepuh sanesna :

1. Bp. H. Suhardi (alm) mantan Sekdes, ramana Kang Hono

2. Bp. Saim Abdilah (alm) mantan Kesra

3. Bp. Damsuri (alm) sesepuh keagamaan

Hayu urang sami2 ngadu’a pamugi sadaya amal ibadahna anu parantos ngawangun desa Sidamulya / Tegaljugul ditampi ku Allah SWT, sarta diparinan nikmat kubur, digolongkeun ka umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amiiin….

Advertisements