Para penggagas Blogger Tegaljugul berkumpul di rumahnya Buyut Mungkalbodas di caket Tajug Kaler tanggal 31 Agustus 2011 untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya untuk menghidupkan Blog Tegaljugul dan Facebook Tegaljugul. Haturnuhun ka neng Sofi anu tos ngiring hadir, sok sanaos teu dugi ka rengsena….

Mangga diantos kagiatan salajengna…..