Bale Desa urang ayeuna tos bade rengse, tos ngawitan katawis bentukna. Mangga geura perhatoskeun gambar dihandap ieu :