Wilujeng Sumping !!!! Selamat Datang !!!! Welcome!!!! ceuk urang aringgismah…. di Tegaljugul Community Blog, mangrupikeun Blog kanggo berkomunikasina urang Tegaljugul boh anu aya di desa Tegaljugul anu kiwari gentos nami jadi Desa Sidamulya, atanapi kanggo wargi desa Tegaljugul anu nuju aya di pangumbaraan. Simkuring ngadamel ieu Blog kadorong ku rasa cinta ka Desa Tegaljugul anu parantos ngalahirkeun generasi muda zaman kiwari anu geus ngaharumkeun ngaran desa ku prestasi anu nyongcolang di widangna masing-masing. Desa Tegaljugul zaman baheula kawentar ka mana-mana lantaran masyarakatna leber wawanenna, luhur pangaweruhna.

Ngangge Nami Tegaljugul Community sanes tanpa alesan, kumargi dina internet upami ngetik Sidamulya loba anu kaluarna, tapi lamun ngetik Tegaljugul ngan hiji kaluarna nyaeta desa urang. Kukituna pikeun ngamumule warisan karuhun jeung mieling kana perjalan sejarah desa teu aya salahna urang ngahirupkeun deui komunitas Desa Tegaljugul sangkan sohor ka mancanagara ngaliwatan dunia maya kucara nyieun ieu blog.

Salajengna atuh miharep sangkan jadi bahan keur barudak ayeuna yen urang Tegaljugul teh ayeuna mah tos “Go International”, lain urang kampung bau lisung deui. Ayeuna mah tos ngambah dunia maya, toss nyambungkeun silaturahmi sadaya wargana boh dimana bae ayana. Atuh beulah dituna sangkan jadi sumanget ka budak ngora sangkan tetep ngamumule lemah caina sareng ngahormatan kana saniskanten perjuangan sepuh-sepuh urang kapungkur anu tos toh pati jiwa raga memperjuangkeun ajegna Desa Tegaljugul.

Kanggo samentawis nembe sakedik informasi tentang Tegaljugul, kukituna kanggo kadang wargi anu gaduh info seputar desa Tegaljugul mangga kintun email dalam bentuk tulisan atanapi foto-foto terkini kanggo dipajang di website Tegaljugul. Photo atanapi beritana kintun we ka rastono32@yahoo.com atanapi ka rastono@mbt-kons.co.id diantosan pisan.

Hatur nuhun.

image017Rastono
Moderator Tegaljugul Community Blog.